onsdag den 24. april 2013

Crips And Bloods - Made In America (esol)

http://www.cvltnation.com/crips-and-bloods-made-in-america-now-showing/


I min 4. års praktik, fik jeg (blandt andet) allernådigst lov til at låne en meget skøn 9.klasse i engelsk. Dog skulle jeg i planlægning og udførelse holde mig inden for overskriften Crime, da det var en del af pensum og eksamen lå og lurvede lige om hjørnet. Eneste materialekrav var, at eleverne så dokumentarfilmen Crips and Bloods - Made In America. Allertiders tænkte jeg, da jeg fik den hjem og smækkede filmen på og benene op.
Jaiks! dokumentaren er helt fantastisk, men virkelig svær, med en masse autentisk sprog og slang. Derudover er der mange barske billeder og sådan en gang hardcore bandekriminalitet er altså grove løjer i forvejen.
Jeg må indrømme, at jeg virkelig tvivlede på, om jeg ville undervise i og med den, da det kan være en for stor mundfuld at bruge noget så barskt og så svært med nogle elever, man ikke rigtig kender. Set i bakspejlet, er jeg glad for, at have taget udfordringen op og supereleverne tog dokumentaren i stiv arm, imens de rystede overbærende på hovedet af deres pivskid af en praktikant. Sådan er der jo så meget. Her kommer i hvert fald:

Et forslag til et undervisningsforløb med dokumentarfilmen, Crips And Bloods - Made In America (6-7 lektioner)

Før opstart:
Eleverne har forud for forløbet om bandekriminalitet i U.S.A, arbejdet med emnet crime, hvor de har læst statistikker, set tv-indslag, læst diskussioner om gun control, set dokumentaruddrag, lavet opgaver og aaaaaaalt sådan noget. De starter altså ikke på bar bundt med med at få smidt en gang vold i æsken.

Jeg lavede en klasseblog til eleverne, hvor alt information, links, opgaver, power points osv. lå og som eleverne også brugte til at uploade deres egne skriftlige opgaver. Her lagde jeg også information til filmen. En fordel ved Made in America er, at mange af filmens scener, kan også ses på Youtube. Hér kan de elever, der har brug for at se filmen før eller efter vi arbejder med den i klassen, se den derhjemme.

Skærmbillede af 9. klassens blog


Opstart/scaffolding
Som warm up-øvelse taler eleverne i grupper eller par om, hvad de ved om bandekriminalitet i U.S.A, og herhjemme. Hvorfor tror de, at folk bliver bandemedlemmer? Hvilken slags kriminalitet er der tale om, osv. Hér kan underviseren skriver forskellige ord og sætninger på tavlen, der er relaterede til emnet, som eleverne kan støtte sig til i kommunikationen.
Eleverne får herefter en kort introduktion til dokumentaren, før de første 30 minutter af filmen ses i klassen.

Arbejdsfasen
Filmen deles op og arbejdes med i 3 dele. Princippet er simpelt;
Eleverne får udleveret spørgsmål og opgaver til hver enkel del, de noterer sig svarerne og løser opgaver både i skolen og hjemme, for til sidst at diskuttere svarene i grupper. Herefter samles der evt. i plenum, men det kan også være rigeligt, at underviseren går rundt og taler med grupperne.
Jeg udformede disse spørgsmål til dokumentaren 3 dele, som både er arbejdsopgaver, men som også giver eleverne overblik, glossary og struktur over filmen.

Perspektivering
Den 3. og sidste del af dokumentaren omhandler bandemedlemmers familieliv. På baggrund af filmen og en artikel om børn af bandemedlemmer, får eleverne til opgave, at skrive dagbog ud fra følgende scenarie:
"Du er en 13 dreng af et bandemedlem. Det har i dag været din fødselsdag. Hvad skriver du i din dagbog, da du går i seng om aftenen? Brug den viden, du har fået om gangs igennem forløbet."
Artikel og opgave kan findes hér.

Tanken bag denne opgave var, at eleverne fik en mulighed for at skifte perspektiv og se problemstillingerne i en anden optik. Jeg valgte dagbogsgenren, da eleverne ofte har arbejdet i denne og derfor kunne bruge mere energi på, at løse opgaven med at bruge deres viden om bandekriminalitet. At opgaven lød på, at det er fortællerens fødselsdag havde til opgave at give både struktur, perspektiv og være differentierende; Alle elever kan relatere til det at have fødselsdag, hvilken muligvis kan fungere som udgangspunkt og gøre kontrasten mellem deres og fortællerens verden tydelig. Derudover vil de fleste elever have et vokabular de kan trække på, i forhold til at emnet birthday.

Det er naturligvis op til én selv, om man vil stille opgave så stringent, som jeg gjorde, det kommer helt an på eleverne.
Elevernes færdige tekster var super imponerende. Dagbøgernes tema var fordelt således at fortælleren enten glorificerede bandetilværelsen eller lagde den for had, hvilket kan være oplagt at diskutere i plenum. Et fællestræk ved opgaver var dog, at fortælleren gav udtryk for at være ensom.
At mange af eleverne valgte at bruge slang, der blandt andet præsenteres i filmen, er ligeledes et interessant udgangspunkt, for at fokusere på den sproglige side af bandemiljøet.

Hvis der er nogle, der får lyst til at arbejde med det - er der hér en elevtekst, man kan vise sine elever som eksempel.
I bagklogskabens umådelig klare lys, kan det være en fordel for nogle elever, hvis man inden opgavens start laver en fælles brainstorm over emnet; ting vi allerede ved om bandekriminalitet, der kan inspirere eleverne og virke som som idé- og ordbank. Meningen var, at eleverne kunne bruge de andres tekster, som blev uploadet på bloggen, men kan nu se, at nogle elever liiiige kunne ha' brugt én til den anden hånd også.Ydrk! Det blev godt nok teksttungt, men i det store og hele, kan det sagtens anbefales, at arbejde med filmen. Den er flot, grundig, meget interessant, men også virkelig skræmmende og sørgelig, men vigtigst af alt: Eleverne var på.

Trænger man lige til et festligt lille indslag, er der forskellige sange eller videoklip, man lige kan smide på:

  • Jay- Z med Hard Knock Life, Eller Byron Davis med Problem America, som også er filmen soundtrack kunne også, både på billed- og lydsiden, være et udmærket valg.

  • Derudover er Discovery-dokumentaren, Uncovering The Real Gangs Of N.Y i fire dele også et udmærket valg, der eksempelvis kan bruges til at belyse nogle af de forskellige årsager til, at der opstår bander og bandekriminalitet.

  • Resume, viewers guide, detaljer om filmen samt køb kan desuden findes her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar