søndag den 7. oktober 2012

Poetry slam i dansk

-->

Poetry slam/ spoken word i dansk

I både dansk- og i engelsktimerne, kan det være enormt givende at arbejde med spoken word. Blandt andet fordi, at  man som lærer har mulighed for at tilrettelægge undervisningen således at læringsmål kan varieres og forskellige niveauer og intelligenser* kan tilgodeses, men ikke mindst fordi, der simpelthen ligger så meget godt på internettet. Dét både i form af instruktionsvideoer, forskellige poetry slams, kunstnere, baggrundsviden, tilgængelige digte og meget, meget mere. Desuden afholdes der rundt omkring i landet poetry slams eller spoken word-arrangementer, man kan tage sine elever med ind og se. De forskellige datoer for arrangementerne findes blandt andet her: scenepoesi.dk

Et forslag til hvordan spoken word i skolen kan gribes an. 

I dette forløb fokuserer jeg, blandt andet, på elevernes brug af forskellige sproglige virkemidler.

1. Eleverne forbereder sig hjemme. 
Eleverne bliver bedt om, derhjemme, at finde info om spoken word-genren/ poetry slam. 
De skal; finde ud af reglerne for poetry slam, se forskellige "slams" på youtube. Eleverne får besked på som minimum at tjekke disse to hjemmesider: poetryslamdk.dk/ og scenepoesi igen Eleverne skal medbringer noter eller stikord til det, de har fundet ud af derhjemme. 

2. Sammenskudsgilde. 
Læreren skriver imens eleverne i fællesskab laver et mindmap over poetry slam på tavlen. 
Her kan de både komme ind på reglerne for poetry slam, hvordan genren er opstået og bud på hvorfor, ligesom de kan forsøge at gætte på hvilke genrer spoken word er sammensat af (min erfaring er, at de ofte peger på taler, rap og stand up comedy, hvilket måske kan have en motiverende fakta for nogle elever.)

3. Sproglige virkemidler. 
Da fokus er på brugen af sproglige virkemidler, starter læreren med at gennemgå nogle forskellige sproglige virkemidler med eleverne. Ét af målene med gennemgangen er at vise eleverne, at de sagtens selv kan producere de forskellige sproglige virkemidler. Eleverne bliver derfor placeret i par og efter hver gennemgået sprogligt virkemiddel skal de selv lave eksempler og derefter bytte med sidemakkeren, bagefter diskuterer elevparrene de sproglige virkemidler de har produceret. Arket jeg fremstillede til formålet kan ses her
En anden mulighed for at få eleverne til at "få øje på sproget" er at bede dem om at kigge på årets nye ord. Og bede dem om at bruge ét af ordene i deres spoken word tekst. 

4. Fælles opstart. 
Eleverne ser et par videoer på youtube af nogle forskellige poetry slams. Det kan sagtens være nogle eleverne har fundet derhjemme, men under alle omstændigheder skal læreren have nogle i ærmet. Imens videoerne vises noterer eleverne de sproglige virkemidler, som kunstnerne benytter. Bagefter sammenligner og diskuterer eleverne de noterede sproglige virkemidler i grupper. 
Bagefter laver eleverne hurtigskrivninger/lynskrivninger over nogle overskrifter som læreren har fundet på/valgt. 
Jeg har brugt disse og gav dem ca. 4 minutter til det. Før eleverne går i gang kan underviseren med fordel bruge noget tid på, sammen med eleverne, at brainstorme over hvad man kunne skrive under de forskellige overskrifter. Nogle elever vil måske hellere skrive under noget helt andet. I hvert fald kan man sikre sig, at alle elever ved, hvad de skal, når de begynder på hurtigskrivningen.
Efterfølgende kan man med fordel lokke et par elever til at læse deres tekster op. 

5. Hjem og i gang.
Om eleverne skriver deres poetry slams derhjemme eller i skolen er op til læreren. Man kan bede dem om at kigge på arket med de sproglige virkemidler både før og efter de skriver digtet.
Der er desuden denne her side, hvor der er små videoer, der guider én igennem skrivearbejdet. Meget detaljeret. Meget godt. 

6. Respons i par.
Eleverne arbejder sammen i par. Deres færdige eller næsten færdige tekster skal både læses højt for og læses af sidemakkeren. Eleverne giver derfor respons baseret på disse spørgsmål: 
-->

Hvilke sproglige virkemidler er der brugt? Hvordan virker det?
Er der brugt "nye ord" ?
Hvilke passager i teksten er rigtig gode ? Hvorfor?
Er der nogle passager i teksten, du synes er svære at forstå? Hvorfor?

Efter responsen får eleverne tid til at omskrive og rette. Imens eleverne giver respons og retter kan læreren også gå rundt og lytte til elevernes spoken word-tekster og give respons. 

7. Afslutning og evaluering.  
Nogle elever synes det er dødskægt, hvis de kan få lov at lave "rigtige" poetry slams, hvor de konkurrerer imod hinanden og man måske endda har hapset en mikrofon fra musiklokalet. Det kan man jo altid vurdere. I hvert fald kan læreren både filme eleverne og indsamle/kopiere deres tekster, så man har mulighed for se i hvilken grad de har formået at bruge forskellige sproglige virkemidler, eller hvad man nu vil evaluere på. (Jeg plejer at gøre begge.)Jordkloden har fået en stemme.
Når katten er ude danser musene på bordet.
Nu har jeg endelig købt en 


*Howard Gardner’s multiple intelligences.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar