tirsdag den 9. oktober 2012

Working with ads in english ( print advertiments)

 

An appetizer 


Jeg synes, det er ret fantastisk at arbejde med reklamer i engelskundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Simpelthen fordi eleverne er så brandgode til det. Nogle gange skal ungerne bare få øje på, hvor skarpe de rent faktisk er, til at analysere reklamer.  

For at få eleverne tunet ind på emnet, har jeg de gange, jeg har arbejdet med ads, lavet en appetizer til eleverne i form af meddigtningsøvelser, hvor de gir' den gas med fantasien.  

Et forslag til en appetizer-øvelser i reklameanalyse (print advertisements)

1. Opvarmningsøvelse i grupper
Eleverne samarbejder i grupper om et mindmap baseret på de udgifter de tror, der er i forbindelse med at lave en reklame. Eleverne kan trække på viden, de har fra forskellige brands, tv shows som top model ect. På baggrund af gruppernes mind maps kan klassen hurtigt fastslå, at der bliver postet ekstremt mange penge i at reklamer, ergo, de må virke.  
Næste skridt er så, at prøve at finde ud af hvordan ads kan være så effektive. 

2. Power point og lynskrivning
Eleverne kigger på det første billede på den her powerpoint og bliver bedt om at skrive ned alt hvad der falder dem ind omkring manden på billedet. Imens eleverne skriver stiller læreren forskellige spørgsmål til inspiration: What's his name? Where does he come from? Does he have a familie? What does he love? What does he hate? What's he favourite dish? Does he have a job? What is he doing in the gym? Ect.

3. Plenum
Eleverne nu i fællesskab et mind map over manden på billedet på tavlen. De kan støtte sig til deres noter fra fase to. Når elevernes mind map er færdigt, begynder klassen at digte situationer manden fra reklamen kunne komme ud for, og hvordan han ville reagere. Til sidst tegner der sig på tavlen et ret komplet billede af manden fra reklamen. 

4. Gruppearbejde #2
Med udgangspunkt i elevernes eget mind map på tavlen, svarer de, i grupper, på følgende spørgsmål:
  • Who do you think would buy the product?/ who is the target group?
  • What does this ad "promise" you?
  • Do you think it works? Why (not)?
Bagefter kan grupperne fortsætte med billede 2 på powerpointen, hvor de kan digte om piger fra Dieselreklamen. Generelt, synes jeg, er Diesels "be stupid"reklamer gode at arbejde med.

Det er mit indtryk, at nogle elever synes det kan være svært at analysere reklamer, men så snart at de får øje på, at de ubevidste tolker en reklame så snart de ser én - og endda på kort tid - bliver eleverne mere motiverede for at lave noget mere selvstændigt analysearbejde.
Set ud fra det engelskfaglige perspektiv, kan eleverne ofte i høj grad trække på "chunks of language" i analysearbejdet, da mange reklamer på en eller anden måde vil ramme indenfor elevernes interessefelt. Desuden vil en del mellemtrins- og udskolingselever kunne en del engelske adjektiver, så alle vil have mulighed for at deltage aktivt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar